Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους βοηθούς καθηκόντων προστασίας επιθυμούν να τελειοποιήσουν την τεχνική τους, να επιλύσουν προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν καθώς και να διδαχτούν τεχνικές και σε άλλες κατηγορίες από αυτές που ήδη γνωρίζουν. Στην κεντρική μας σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις εκπαιδεύσεις σκύλων.