Εάν επιθυμείτε να «παρουσιάζετε» σωστά το σκύλο σας κατά τη διεξαγωγή εκθέσεων μορφολογίας για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η DIMITRIOU LAND μπορεί να σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τους κανονισμούς και να αποκτήσετε γνώσεις και τεχνικές που θα βελτιώσουν στο μέγιστο την απόδοσή σας. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης συμμετοχής σας σε εκθέσεις μορφολογίας ώστε να εκτιμηθούν πλήρως οι τυχόν αδυναμίες.