Εάν επιθυμείτε να «οδηγείτε» σωστά το σκύλο σας κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων εργασίας για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα η DIMITRIOU LAND μπορεί να σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τους κανονισμούς και να αποκτήσετε γνώσεις και τεχνικές που θα βελτιώσουν στο μέγιστο την απόδοσή σας. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης συμμετοχής σας σε εξετάσεις εργασίας ώστε να εκτιμηθούν πλήρως οι τυχόν αδυναμίες.