Η DIMITRIOU LAND παρέχει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ομίλους ή ομάδες σε οποιοδήποτε τομέα που αφορά το κεφάλαιο σκύλος.

Υφίσταται δυνατότητα διεξαγωγής των σεμιναρίων στο χώρο της σχολής ή στο χώρο που θα επιλέξει ο όμιλος ή η ομάδα.

Οι τιμές των σεμιναρίων και των ειδών σκύλου σε ομίλους και ομάδες διαμορφώνονται διαφορετικά απ’ ότι κατ’ άτομο.

Μετά το πέρας κάθε σεμιναρίου ή ομιλίας δίνεται δίπλωμα πιστοποίησης παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.