Αξιολόγηση & Προεκπαίδευση για κουτάβια

Οι πρώτες ημέρες συμβίωσης με το νέο σας μέλος είναι οι πιο σημαντικές και πιο ουσιώδεις της ζωής του. Τα πρώτα ερεθίσματα και οι πρώτες εντυπώσεις που θα αποκομίσει από το νέο περιβάλλον είναι καταλυτικές στη δημιουργία του μετέπειτα χαρακτήρα και της μελλοντικής συμπεριφοράς του. Η DIMITRIOU LAND αφού αξιολογήσει το κουτάβι σας, σας βοηθάει με υπευθυνότητα και εντελώς δωρεάν να το γνωρίσετε και να σας γνωρίσει καλύτερα αποφεύγοντας όλες τις λάθος συμπεριφορές και καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο παρόν και στο μέλλον. Μην τραυματίζετε ψυχικά και σωματικά το κουτάβι σας ακολουθώντας τις συμβουλές ανθρώπων χωρίς γνώσεις και εμπειρία. Εμπιστευθείτε μας για να λύσετε όλα τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με το νέο σας φίλο και να μην δημιουργήσετε καινούρια.