Σεμινάρια καθηκόντων προστασίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις τεχνικές και τους τρόπους λειτουργίας ενός βοηθού καθηκόντων προστασίας, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει τέλεια είτε πρόκειται για καθήκοντα προστασίας σε σκύλο φύλαξης ατόμου, χώρου, αντικειμένου, κ.λπ., είτε σε διοργάνωση εξετάσεων σκύλων εργασίας οποιασδήποτε κατηγορίας. Διδάσκονται τεχνικές και με μανίκι και με ολόσωμη φόρμα. Εσείς θα μας αναφέρετε τις απαιτήσεις σας και εμείς θα διαμορφώσουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα για εσάς.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους βοηθούς καθηκόντων προστασίας επιθυμούν να τελειοποιήσουν την τεχνική τους, να επιλύσουν προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν καθώς και να διδαχτούν τεχνικές και σε άλλες κατηγορίες από αυτές που ήδη γνωρίζουν.