Σεμινάρια Κυναγωγών Εκθέσεων Μορφολογίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΝΑΓΩΓΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να «παρουσιάζετε» σωστά το σκύλο σας κατά τη διεξαγωγή εκθέσεων μορφολογίας για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η DIMITRIOU LAND μπορεί να σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τους κανονισμούς και να αποκτήσετε γνώσεις και τεχνικές που θα βελτιώσουν στο μέγιστο την απόδοσή σας. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης συμμετοχής σας σε εκθέσεις μορφολογίας ώστε να εκτιμηθούν πλήρως οι τυχόν αδυναμίες.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΝΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να «οδηγείτε» σωστά το σκύλο σας κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων εργασίας για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα η DIMITRIOU LAND μπορεί να σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τους κανονισμούς και να αποκτήσετε γνώσεις και τεχνικές που θα βελτιώσουν στο μέγιστο την απόδοσή σας. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης συμμετοχής σας σε εξετάσεις εργασίας ώστε να εκτιμηθούν πλήρως οι τυχόν αδυναμίες.