Κυνηγετικοί Σκύλοι

 

Η DIMITRIOU LAND μετά από αξιολόγηση του σκύλου σας και καταγράφοντας τις δικές σας απαιτήσεις θα σχεδιάσει το καταλληλότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης για εσάς και το σκύλο σας. Ο σκύλος δύναται να εκπαιδευτεί σε υπακοή, φέρμα, απόρτ και ότι άλλο εσείς επιθυμείτε. Επίσης σε περιπτώσεις προβλημάτων όπως κροτοφοβία, καταστροφή θηράματος, λευκές φέρμες, κλπ., αφού εκτιμήσουμε τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος θα σας βοηθήσουμε στην επίλυσή του. Ο τρόπος εκπαίδευσης της σχολής καθώς και η πρακτική εξάσκηση παρουσία του ιδιοκτήτη σε χώρους κυνηγιού θα οδηγήσουν σίγουρα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.