Σεμινάρια για κυνηγούς

Σεμινάρια για κυνηγούς

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κυνηγούς οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη σε χώρους κυνηγιού τις τεχνικές αξιολόγησης και εκπαίδευσης ενός κυνηγετικού σκύλου (υπακοή, φέρμα, απόρτ, κλπ). Σκοπός είναι να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι το σκύλο τους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, καθώς και να επιλύσουν όλα τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν.