Σεμινάρια Ιδιοκτητών Χώρου Φιλοξενίας Σκύλων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ

Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα χώρο φιλοξενίας σκύλων η DIMITRIOU LAND θα καταγράψει τις απαιτήσεις σας και θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το στόχο σας. Η πάνω από τριάντα χρόνια ενασχόλησή μας με την φιλοξενία σκύλων είναι η εγγύησή μας. Διδάσκονται τρόποι διαμόρφωσης και διαχείρισης χώρων φιλοξενίας καθώς και όλα τα μυστικά για ευτυχισμένους σκύλους και ικανοποιημένους πελάτες. Στη DIMITRIOU LAND λειτουργεί επαγγελματικός χώρος φιλοξενίας σκύλων, γεγονός το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα πέραν των θεωρητικών μαθημάτων να δείτε στην πράξη πως λειτουργεί ένας τέτοιος χώρος ώστε να είστε πραγματικά έτοιμοι στο μέλλον να αντιμετωπίσετε και να διαχειριστείτε οποιαδήποτε κατάσταση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ

Αν ασχολείστε ήδη με τη φιλοξενία σκύλων και ενδιαφέρεστε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, η DIMITRIOU LAND θα καταγράψει τις απαιτήσεις σας και θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το στόχο σας. Η πάνω από τριάντα χρόνια ενασχόλησή μας με την φιλοξενία σκύλων είναι η εγγύησή μας. Διδάσκονται τρόποι διαμόρφωσης και διαχείρισης χώρων φιλοξενίας καθώς και όλα τα μυστικά για ευτυχισμένους σκύλους και ικανοποιημένους πελάτες. Στη DIMITRIOU LAND λειτουργεί επαγγελματικός χώρος φιλοξενίας σκύλων, γεγονός το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα πέραν των θεωρητικών μαθημάτων να δείτε στην πράξη πως λειτουργεί ένας τέτοιος χώρος ώστε να είστε πραγματικά έτοιμοι στο μέλλον να αντιμετωπίσετε και να διαχειριστείτε οποιαδήποτε κατάσταση.