Η εκπαίδευση γίνεται με την μορφή παιχνιδιού, με βάση την διάθεση του σκύλου. Ολοκληρώνοντας, αποκτάτε μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας για μία αρμονική συμβίωση.